osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva cesta 49
4000 Kranj


telefon: 04 20 10 340
faks: 04 20 10 341
elektronska pošta

mail  Kontakt   Vrtec   Podružnica   RAGLJE   Projekti   Vreme   Arhiv   Slike razredov   Slike         Facebook   Instagram logo


O ŠOLI

Almanah
O pesniku
Prešeren.NET
Spletne ucilnice

POSVET, 29. 5. 2021
SKAKACI V ŽIVO
oblak
Pomoč za oblak365
ORGANIZACIJA

Govorilne ure
Razpored ur
Zaposleni
Vodstvo šole
Svetovalna služba
Predmetna stopnja
Razredna stopnja
Podružnica
Vrtec
Tehnični delavci
Šolski okoliš
Svet šole
Svet staršev
Šolska skupnost
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Ukrepi koronavirus
Šolski sklad
Odlok o ustanovitvi
Status učenca
Obrazci in postopki
Prometno varnostni načrt
Načrt varnih poti MŠ
Pravilniki in zakoni
Načrt matične šole

Načrt šole Kokrice
Igrišče
Evidence osebnih podatkov

casoris
DEJAVNOSTI
Shema šolskega sadja
Popestrimo šolo
Šola za starše
Raglje
Šolski časopisi
Krik - eŽurnal
Zavarovanje Odškodnine
Varovanje
Prevozi v šolo
Nacionalno
preverjanje

Varstvo otrok
Urniki služb
Zobna ambulanta
Prehrana
Skupina za prehrano

Namizno Hokejska liga

ŠOLE V NARAVI IN TABORI
1. razred - Rakitna
2. razred - Zavratnik
3. razred - Osilnica
4. razred - Debeli rtič
5. razred - Krvavec
6. razred - Piran
7. razred - Marindol
8. razred - M. Sobota
Vloga za subvencijo
1:1
ZANIMIVO

Učitel'ca na poti
Učitel'ca spet na poti
Safe.si
Izobraževalno omrežje
Povezave
Prešernove šole
Posveti
Jama Okroglo
Računalništvo
Slike razredov
Arhiv slik
Arhiv spletnih strani
P R O J E K T I

Pravila na igriscu na osnovni soli Franceta Preserna Kranj
Pravila o uporabi šolskega igrišča

Šolsko igrišče je v času izvajanja dejavnosti šole (od 7:00 do 16:00) namenjeno športno-rekreativnim dejavnostim in izvajanju varstva in rekreacije oddelkov podaljšanega bivanja Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj in Osnovne šole Helene Puhar Kranj. 

V času, ko šola ne izvaja dejavnosti, lahko igrišče v skladu s temi pravili uporabljajo tudi zunanji izvajalci. 

Željo po uporabi mora izvajalec/uporabnik nasloviti na upravo šole ustno ali pisno in na podlagi tega se mu odobri uporaba igrišč in površin okoli šole. Šola lahko uporabo igrišča zaračuna skladno s cenikom.

Šola ne more prevzeti odgovornost za objekte na igrišču ali stezi, ki bi jih nanesli dež, veter ali drugi uporabniki izven pouka.

Rekviziti in pripomočki na igrišču predstavljajo potencialno nevarnost za poškodbe, zato jih je potrebno uporabljati skladno z navodili. Šola zagotovi, da so vsi rekviziti in objekti na igrišču v brezhibnem stanju, poškodovane pa je dolžna ustrezno zavarovati ter izvajalce in uporabnike opozoriti na nevarnosti. Zavarovanih igral ni dovoljeno uporabljati. 

Vsako spremembo ali poškodbo igrišča ali igral uporabniki takoj javijo šoli.

Izvajalec dejavnosti ali individualni uporabnik je dolžan pred uporabo preveriti, ali je igrišče varno za uporabo, in prevzeti odgovornost za vso nastalo škodo ali poškodbe, ki bi se dogodile med izvajanjem dejavnosti.

Izvajalci dejavnosti in individualni uporabniki morajo poskrbeti, da se na rolerski stezi ob uporabi rolerjev ali drugih pripomočkov uporabljajo čelada in ustrezni ščitniki za sklepe.

Izvajalec in uporabniki so dolžni skrbeti za čistočo na igrišču in ga po uporabi očistiti.

Izvajalec in uporabniki so dolžni poskrbeti za red na igrišču. 

Vsako poškodbo oseb, do katere pride na igrišču, mora uporabnik takoj javiti šoli.

Vsako škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne rabe objektov, je izvajalec ali uporabnik dolžan poravnati oziroma odpraviti na lastne stroške. 

V času mraka in teme se igrišča ne sme uporabljati. 

Na igrišče ni dovoljeno voditi psov in domačih živali, razen če ni za to soglasja uprave šole. 

Prepovedana je vožnja s kolesi, motornimi kolesi, kolesi z motorjem in drugimi vozili ali stvarmi, katerih uporaba lahko poškoduje rolersko stezo, travne površine, igrišča, igrala in predstavlja tudi potencialno nevarnost za uporabnike igrišč, razen če ni za to soglasja uprave šole.  

Igrišče se lahko uporablja le za dejavnosti, za katere se dogovori z Osnovno šolo Franceta Prešerna Kranj. 

Upravljavec ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki bi nastale zaradi kršenja pravil o uporabi šolskega igrišča.
V primeru škode, za katero so odgovorni zunanji uporabniki, bo šola sprožila odškodninski postopek.

Uprava šole

URNIK TRENINGOV NA ROLERSKI STEZI, ROLERSKI KLUB KRANJ (marec-oktober)

URA

pon.

tor.

sre.

čet.

pet.

sob.

ned.

10:00-11:30

 

 

 

 

 

Trening SS

Trening SS

15:30-17:00

Trening SS

 

Trening SS

Trening
SS

Trening SS

Trening MS

 

17:00-18:00

Tečaji rolanja

Tečaji rolanja

Tečaji rolanja

Tečaji rolanja

Tečaji rolanja

Trening SS

 

18:00-19:00

Trening MS

Trening SS

Trening MS

Rekre-
acija
starejši

Trening MS

 

 

19:00-20:00

 

Trening SS

 

 

 

 

 

Noga
 
        E uprava
Desni meni
URNIKI IN NADOMEŠČANJA

LOGO Pogum

ODJAVA PREHRANE
JEDILNIK MŠ KOKRICA
ALERGENI

KNJIŽNICA
IZJAVA O ZASEBNOSTI
DOGODKI V SLIKI

ne-odvisen.si logo

PREDMETNA PODROČJA

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred


>Slovenski jezik
>Angleški jezik
>Likovna vzgoja
>Glasbena vzgoja
>Zgodovina-geografija-DKE
>Biologija
>Kemija
>Naravoslovje
>Gospodinjstvo
>Fizika
>Matematika
>Tehnična vzgoja
>Športna vzgoja
>Računalništvo

IZBIRNI PREDMETI 20/21
PUBLIKACIJA ŠOLE 20/21
KROŽKI NA ŠOLI 20/21

DELOVNI ZVEZKI, PRIPOMOČKI in učbeniki 20/21

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA