V okviru Šole za starše je bila dne 7.1.2008 izvedena še zadnja, 3.delavnica za starše v letošnjem šolskem letu 2007/2008, ki jo je vodila doc.dr.Zdenka Zalokar Divjak. Delavnica se je pričela ob 18.00 uri. Prisotno je bilo 11 staršev in 3 strokovni delavci šole.

 

Osnovna tema delavnice je bila  PRAVLJICE – DOTA OTROŠTVA.

 

»Poznam dve vrsti ljudi,

         ki mi niso pri srcu.

To so tisti, ki se ne znajo smejati,

in tisti, ki ne znajo ceniti pravljic,

ki so bile duša moje mladosti.

  Zanje so pravljice res umrle,

     a zame so še vedno žive.«

 

                      (France Bevk)

 

Ena izmed knjig Zdenke Zalokar Divjak nosi naslov: Brez pravljice ni otroštva.

Del besedila je povzeto po tej knjigi.

 

Pravljica povezuje vse vidike otrokove osebnosti:

 

 

Vsebine v pravljicah   

-         sovraštvo,

-         prekletstvo,

-         ljubezen,

-         pogum,

-         radovednost,

-         neubogljivost,

-         trpljenje,

-         zapuščenost,

-         maščevalnost,

-         veselje.

 

Otroke je potrebno naučiti premagovati težave, da se utrdijo, da gredo skozi neke svoje izkušnje in jih s tem pripravljamo na življenje.

Srečen konec v pravljici pomeni, da so vse stvari v življenju rešljive. Dobro zmaga, slabo je kaznovano.

Pravljica ni zamenljiva z nobenim literarnim delom. Pravljica ni zgodbica. Odrasli ne smemo opremljati pravljic s svojimi intelektualnimi razlagami. Vsak otrok je osebnost zase, zato so tudi sporočila za vsakega drugačna.

 

Otroci tako radi poslušajo vedno isto pravljico. Zakaj se ne naveličajo večkratnega poslušanja pravljice?

Zelo pomembna lastnost pravljice je ponavljanje zaradi otrokovega razumevanja sebe. Ko se poistoveti z junakom, spreminja tudi svoje vedenje in doživljanje sveta. Ta svet je čaroben in povsem drugačen od sveta odraslih.

 

Vsebino pravljice otroku ne razlagamo, ker s tem uničimo njen čar. Vsak otrok pravljico lahko drugače razume in iz nje potegne tisto, kar je sposoben dojeti, in tudi tisto, kar v tisti situaciji potrebuje. Na koncu pravljice otroka vprašamo, kako je doživljal pravljico, kako jo je razumel, otrok naj sam pove.

 

Gospa Zdenka je omenila, da so do 3  .leta boljše kratke zgodbice, nato pa so primerne Grimmove pravljice, ko se otroku razvije vrednostni sistem.

 

Pravljice se ne dramatizira, pri branju ne poudarjamo besed s svojim glasom. Povemo oziroma beremo jo jasno, kot je napisano, brez velikih odstopanj. Ne smemo spreminjati konca. Če je otrok preveč občutljiv na določeno pravljico, z njenim branjem še malo počakamo.  

Ob koncu delavnice je gospa Zdenka Zalokar Divjak poudarila, da sta računalnik in televizija izredno škodljiva za otroka in njegovo odraščanje. Vse preveč časa otroci preživijo ob gledanju televizije in računalniških igricah. Vse to jih usmerja v odvisnost. Vsi udeleženci smo dobili članek o škodljivosti gledanja televizije in sedenja pred računalnikom nemškega nevrologa in psihiatra. Zanimivo branje!

 

 

3.delavnica za starše je bila tako zadnja delavnica v okviru Šole za starše, ki jo vodi doc.  dr. Zdenka Zalokar Divjak. V naslednjem šolskem letu vas bomo ponovno povabili k sodelovanju. Vsem tistim staršem, ki ste sodelovali že v letošnjem šolskem letu želim čim več uspešnih vzgojnih prijemov, upam, da ste dobili kakšen zanimiv napotek, informacijo glede vzgoje oziroma možnost, da ste lahko izmenjali svoje izkušnje in dileme glede vzgoje svojih otrok z ostalimi starši.

 

Gospa Zalokarjeva vodi tudi otroške tabore v Kranjski Gori v Porentovem domu v času poletnih počitnic. Glede informacij teh doživljajskih taborov  se lahko obrnete name, socialno pedagoginjo Urško Ude.

 

 

 

Zapisala: Urška Ude, socialna pedagoginja