V okviru ŠOLE ZA STARŠE, ki jo vodi doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak je bila v torek, 17.3.2009 izvedena 5. delavnica z naslovom POMEN DOBRIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV V DRUŽINI. Prisotnih je bilo 6 staršev.

KRATEK POVZETEK  5. DELAVNICE

 

Zaradi minljivosti življenja smo odgovorni za to, kaj naj delamo, koga naj ljubimo in kako naj trpimo. V vsakodnevnem življenju gre predvsem za stike z drugimi ljudmi, kjer je vedno najvažnejši lasten prispevek k uspehu odnosa, ker ne smemo pozabiti, da medsebojni odnos ustvarjamo vsi.

 

Vsak posameznik je odgovoren predvsem zase, zato si mora prizadevati za ODNOSE, ki ga osrečujejo in za DELO, ki ga ima posameznik rad opravlja.

Vsak izmed nas se uči odnosov  v temeljnih človeških odnosih:

-         v družini,

-         v zakonu,

-         med prijatelji.

 

Koliko se cenim oziroma koliko se spoštujem kot posameznik je odvisno od doživljanja samega sebe.

 

V ODNOSU vsak posameznik daje drugim na voljo vse, kar premore, zato je tak odnos odprt in se v njem vsi dobro počutijo. Če ni časa, ni odnosa in zato zmanjka sposobnosti za popolno predanost ali pri delu ali v partnerskem odnosu. V družini so OBREDI zelo pomembni za kvaliteto življenja in medsebojnih odnosov. V današnjem času pa naše otroke delamo odvisne od naše pomoči, kar pa ni dobro.

ČAS, ki ga preživimo drug z drugim nam omogoča: SOČUTJE, da se resnično med seboj POZNAMO, da ustvarjamo vezi LJUBEZNI, RAZUMEVANJA in SPOŠTOVANJA.

V medsebojnih odnosih si moramo prizadevati za ocenjevanje svojih postopkov in za podoživljanje svojih vlog ( socialni odnosi, moralna presojanja…).

S poznavanjem samega sebe planiramo:

-         poklicne naloge  (zmožnost sodelovanja, vodenja, priprav…),

-         odnosne naloge  (osebni, prijateljski, poklicni odnosi).

Poznavanje samega sebe je nujno zaradi razumevanja samega sebe, iz česar izhaja razumevanje pojavov v svetu okoli nas.

Poznavanje samega sebe pomeni, da je naše ravnanje potrjeno s splošno veljavnimi vrednotami. Biti odprt in nenehno izprašujoč pa pomeni imeti moč, biti opremljen s samozavedanjem in imeti lastno identiteto.

Vsak posameznik ima v vseh življenjskih razmerah označeno enkratno in edinstveno pot po kateri lahko uresniči svoje možnosti. Če poznamo svoje prednosti, lahko z njimi prepričamo druge, če poznamo svoje slabosti, vemo, kaj moramo izboljšati.

Naša samozavest je odvisna od naših dejanj.

 

Zapisala:URŠKA UDE, socialna pedagoginja