V okviru Šole za starše je bila 18.04.2011 izvedena še 3. delavnica z naslovom SPOLNOST IN PUBERTETA.
3. delavnice se je udeležilo 10 staršev.

Kako se z otrokom pogovarjamo o spolnosti?

Otroci in mladostniki od staršev pričakujejo predvsem odkritost in pri tem naj nas ne bo sram priznati, če se o določenih stvareh težko pogovarjamo. Mladi imajo radi pogovore v smislu, o vrednotah, o kritiki, o različnih prepričanjih, o romantiki, o čustvih, o iskanju svojih poti. S tem se preizkušajo na poti v odraslost in mnogokrat se takšni pogovori prehitro končajo. Zato je dobro o tem razmišljati že prej.

Kaj mislimo o starosti, ki je primerna za spolne odnose.? Kako bomo reagirali, če bomo ugotovili, da je otrok brskal na spletnih straneh s pornografsko vsebino?
Koliko in kdaj bomo zaupali otroku, ni odvisno samo od njega, ampak tudi od naših strahov, predsodkov, izkušenj in prepričanj.

Predvsem pa je zaupanje odvisno od tega, kako poteka vzgoja že od rojstva in kakšno je vzdušje v družini.
Bolj kot besede so pomembna dejanja in otroci nas gledajo že od rojstva naprej.

Bistvo spolne vzgoje ni v tem, da otrokom razložimo nastanek novega človeka, ampak da jim pokažemo, kaj pomeni spoštovanje svojega telesa in telesa drugih, kaj pomeni zasebnost, kaj pomeni dober odnos med moškim in žensko. Le ob ljubečih starših se lahko otroci naučijo, kaj je to povezanost, objem in ljubezen, katere sestavina je tudi spolnost.

Predavateljica je povedala, kako pomembno je, da naučimo otroke kritično sprejemati sporočila in reklame iz okolja. Če pogledamo v današnje medije nas takšna in drugačna sporočila preplavljajo na vsakem koraku. Ne le, da današnje generacije otrok hitreje dozorevajo, pri njih tudi že skorajda ni informacije, ki je ne bi poznali. 

Ne porivajmo otrok v prezgodnje spolno obnašanje – z neprimerno glasbo, pripombami, oblačili, obnašanjem, frizuro - vse naj pride ob svojem času.

 

,,Nikoli ne reci:Moj otrok tega nikoli ne bi storil.,, (H. Jackson Brown)

 

Za starše pripravila Damjana Šmid, soc.ped.,
Zapisala:Urška Ude, soc.ped.