V okviru Šole za starše je bila dne 24.11.2010 izvedena 1. delavnica Šole za starše z naslovom SODELOVANJE STARŠEV S ŠOLO (ŠOLA – ČIGAVA ODGOVORNOST  IN NALOGA).
Prve delavnice se je udeležilo 11 staršev.
Povzetki predavanja:

Predavateljica je poudarila, da so prva štiri leta šolanja najbolj pomembna za utrjevanje učnih navad. Znanje je samo stranski produkt šolanja, potrebno je, da je otrok samostojen, odgovoren in da je dobro opremljen za življenje.

Predavateljica je poudarila, kako pomembno je, da otroci delajo domače naloge.

 Z rednim opravljanjem domačih nalog otrok ali mladostnik:
-pridobiva učne in delovne navade,
-preverja, ali je razumel snov,
-se uči,
-znanje lahko uporabi v praksi,
-se nauči načrtovati svoj čas,
-pridobiva samodisciplino,
-pridobiva samostojnost,
-postaja zanesljiv,
-razvija odgovornost do dela,
-razvija ustvarjalnost,
-razvija in uporablja svoj učni stil,
-doživlja uspeh,
-se nauči poiskati pomoč, vprašati,
-se pripravlja na življenje.

Domača naloga, ki je skrbno načrtovana, smiselna in odmerjena v pravi količini je vrednota, ki poveže šolo s starši, vpliva na uspešnost otroka in njegovo samopodobo.

Zato, da so domače naloge kakovostno opravljene smo odgovorni vsi – starši, učenci, učitelji.

Raziskave so pokazale, da je frekvenca opravljenega domačega dela povezana z oceno in s pridobljenim znanjem.

Zakaj, koliko in kako pomagati otroku pri učenju?
-mlajši kot so otroci, več pregledujmo,
-pri starejših več zaupajmo, se pogovarjajmo, preglejmo občasno,
-otrok dela sam, mi smo samo v bližini,
.sporočilo: ,,Tukaj sem, če me potrebuješ. Najprej pa se potrudi sam.,,

Najstnika, ki mu je v otroštvu manjkalo vaje, čakajo ob vstopu v samostojnost boleče izkušnje.
Najbolj po robu hodijo najstniki, ki so inteligentni in zato mislijo, da jim ni potrebno delati domačih nalog, ker vse znajo … V srednji šoli in na fakulteti pa potrebujejo tudi dobre učne navade, med katere spada tudi pisanje domačih nalog.

Pri učenju je zelo pomembno pozorno branje, saj se kar dve tretjini napak naredi zaradi površnega branja. Otrok se ne more učiti, če slabo bere.

UČNI STILI

Prevladujejo trije učni stili:
1.vizualni,
2.slušni,
3.kinestetični.

Velika večina otrok se ne zna učiti. Vsak otrok ima lahko en prevladujoč učni stil, medtem ko je drugi učni stil sekundarni. Najboljše je, če obvladamo vse tri učne stile.

Predavateljica je poudarila, da so domače naloge na prvem mestu, šele nato pa televizija, računalnik, igra ter ostale aktivnosti.

Mogoče se s to mislijo marsikdo od staršev ne bo strinjal, vendar je vredna razmisleka:
,,Otroci niso preobremenjeni v šoli. Če kdo od staršev to misli, potem morajo črtati vse popoldanske aktivnosti.,,

Zapisala: Urška Ude, soc.ped.