Čistilna akcija "Kranj ni več usran", čistili smo na Kokrici, Zlatem polju in v Struževem. Pred akcijo smo reševali kviz, nagrade sta prispevali MO Kranj in Komunala Kranj. 26. 3. 2021