osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva cesta 49
4000 Kranj


telefon: 04 20 10 340
faks: 04 20 10 341
elektronska pošta

mail  Kontakt   Vrtec   Podružnica   RAGLJE   Projekti   Vreme   Arhiv   Slike razredov   Slike         Facebook   Instagram logo


O ŠOLI

Almanah
O pesniku
Prešeren.NET
Spletne ucilnice

POSVET, 29. 5. 2021
SKAKACI V ŽIVO
oblak
Pomoč za oblak365
ORGANIZACIJA

Govorilne ure
Razpored ur
Zaposleni
Vodstvo šole
Svetovalna služba
Predmetna stopnja
Razredna stopnja
Podružnica
Vrtec
Tehnični delavci
Šolski okoliš
Svet šole
Svet staršev
Šolska skupnost
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Ukrepi koronavirus
Šolski sklad
Odlok o ustanovitvi
Status učenca
Obrazci in postopki
Prometno varnostni načrt
Načrt varnih poti MŠ
Pravilniki in zakoni
Načrt matične šole

Načrt šole Kokrice
Igrišče
Evidence osebnih podatkov

casoris
DEJAVNOSTI
Shema šolskega sadja
Popestrimo šolo
Šola za starše
Raglje
Šolski časopisi
Krik - eŽurnal
Zavarovanje Odškodnine
Varovanje
Prevozi v šolo
Nacionalno
preverjanje

Varstvo otrok
Urniki služb
Zobna ambulanta
Prehrana
Skupina za prehrano

Namizno Hokejska liga

ŠOLE V NARAVI IN TABORI
1. razred - Rakitna
2. razred - Zavratnik
3. razred - Osilnica
4. razred - Debeli rtič
5. razred - Krvavec
6. razred - Piran
7. razred - Marindol
8. razred - M. Sobota
Vloga za subvencijo
1:1
ZANIMIVO

Učitel'ca na poti
Učitel'ca spet na poti
Safe.si
Izobraževalno omrežje
Povezave
Prešernove šole
Posveti
Jama Okroglo
Računalništvo
Slike razredov
Arhiv slik
Arhiv spletnih strani
P R O J E K T I

Sveti na osnovni soli Franceta Preserna Kranj
ORGANI ŠOLE
Šolska skupnost - Šolski parlament
SVET  ŠOLE
delegat delavcev Silvan Baša predsednik
delegat delavcev Špela Sajovic
delegat delavcev Elvira Garibović
delegat delavcev Tadeja Knific
delegat delavcev Andreja Šuštar Konc
delegat ustanovitelja Marko Petrić
delegat ustanovitelja Ksenija Zupan
delegat ustanovitelja Gorazd Bajd
delegat staršev Aleš Bešter
delegat staršev Kurti Rakipov
delegat staršev Zala Slapar
Zapisniki sveta šole, Poslovnik sveta šole
27.09.2018 21.11.2019
12.12.2018 24.12.2019
25.02.2019 20.02.2020
28.03.2019 27.02.2020
15.04.2019 23.06.2020
23.04.2019 24.06.2020
21.05.2019 29.09.2020
27.09.2019  
DELEGATI/NAMESTNIKI SVETA STARŠEV  MATIČNE ŠOLE
Predsednik sveta staršev Kurti Rakipov
1.a

Anže Vodenik

1.b

Matevž Podlipnik

2.a

Katarina Jugovic

2.b

Matevž Vučer

3.a

Erik Bukovac

3.b

Boris Jelenc

4.a

Maša Šemrov

4.b

Miodrag Drljača

5.a

Lara Zalokar

5.b

Maja Gračnar

6.a

Tina Zorman

6.b

Kurti Rakipov

6.c

Milka Vavpotič

7.a

Aleš Bešter

7.b

Nina Kern

7.c

Petra Arzenšek

8.a

Darja Pečarič

8.b

Gabi Čimžar

8.c

Meta Kraljič

8.č

Anton Tušek

9.a

Amer Karabegović

9.b

Matej Flerin

9.c Živa Broder
9.č Tina Frohlich
DELEGATI/NAMESTNIKI SVETA STARŠEV KOKRICE
1.c Meta Jelovčan
1.č

Ines Dolžan

2.c

Metka Pirc

2.č

Aleksander Vojičič

3.c

Maja Ribnikar

3.č

Matic Smolkovič

4.c Dolores Primožič
4.č

Maruša Grah

5.c Barbara Brezar
5.č Vesna Vižin
DELEGATI /NAMESTNIKI SVETA STARŠEV VRTCA
 

Zala Slapar

  Karmen Okorn
 

Mirjana Praštalo

ZAPISNIKI STARI ZAPISNIKI
20.09.2018 prvi sestanek Sveta staršev
20.02.2019 drugi sestanek Sveta staršev
11.04.2019 tretji sestanek Sveta staršev
30.05.2019 četrti sestanek sveta staršev

19.09.2019

prvi sestanek Sveta staršev
24.02.2020 drugi sestanek Sveta staršev
28.05.2020 tretji sestanek Sveta staršev
28.09.2019 prvi sestanek Sveta staršev
  drugi sestanek Sveta staršev
ŠOLSKA SKUPNOST, STARI ZAPISNIKI
predsednica Izabela Lampič, 9. č
namestnik Gašper Čeh, 9. č
članica Maja Kovač, 9. c
član Blaž Gašperlin, 8. c
01.10.2020 Prvi sestanek šolske skupnosti
23.10.2020 Drugi sestanek šolske skupnosti
  Tretji sestanek šolske skupnosti
   
 

predsednica:
- namestnik:  
- predstavnica:
- predstavnik: .

   
   
Noga
 
        E uprava
Desni meni
URNIKI IN NADOMEŠČANJA

LOGO Pogum

ODJAVA PREHRANE
JEDILNIK MŠ KOKRICA
ALERGENI

KNJIŽNICA
IZJAVA O ZASEBNOSTI
DOGODKI V SLIKI

ne-odvisen.si logo

PREDMETNA PODROČJA

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred


>Slovenski jezik
>Angleški jezik
>Likovna vzgoja
>Glasbena vzgoja
>Zgodovina-geografija-DKE
>Biologija
>Kemija
>Naravoslovje
>Gospodinjstvo
>Fizika
>Matematika
>Tehnična vzgoja
>Športna vzgoja
>Računalništvo

IZBIRNI PREDMETI 20/21
PUBLIKACIJA ŠOLE 20/21
KROŽKI NA ŠOLI 20/21

DELOVNI ZVEZKI, PRIPOMOČKI in učbeniki 20/21

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA