Razred / urnik Učitelj Govorilna ura Učitelj v OPB Govorilna ura
1.A Mojca Mirt Jarc
Nataša Koblar
sreda, 12.10 – 12.55
Ela Bradeško torek, 11.05 – 11-50
1.B Andreja Šuštar Konc
Sandra Langus
sreda, 12.10 – 12.55
petek, 10.15 – 11.00
Žana Šubic torek, 8.20 – 9.05
2.A Marija Mohorič petek, 9.10 – 9.55 Janja Sterle torek, 11.05 – 11.50s
2.B Tatjana Pavlič torek, 10.15 – 11.00 Lena Vraničar reda, 8.20 – 9.05
3.A Tjaša Sajovic ponedeljek, 11.05 – 11.50
Petra Mali ponedeljek, 10.15 – 11.00
3.B Adrijana Peterlin sreda, 11.05 – 11.50 Lucija Razinger ponedeljek, 10.15 – 11.00
4.A Simona Bizjak četrtek, 9.10 – 9.55 Sandra Langus petek, 10.15 – 11.00
4.B Maruša Karu petek, 8.20 – 9.05    
5.A Elvira Garibović ponedeljek, 9.10 – 9.55    
5.B Valerija Konečnik Stenovec ponedeljek, 8.80 – 9.05    
Neobvezni izbirni predmeti
Računalništvo
Patricija Zbičajnik četrtek, 10.15 – 11.00    
Neobvezni izbirni predmeti
umetnost
Darja Lunder ponedeljek, 9.10 – 9.55    
Neobvezni izbirni predmeti
Tehnika
Andreja Markuta sreda, 11.05 – 11.50    
Neobvezni izbirni predmeti
Šport
Aleš Prevodnik torek, 9.10 – 9.55    
Tuj jezik angleščina Tanja Müller ponedeljek, 10.15 – 11.00    
Tuj jezik nemščina Karmen Valant