PodročjeDelavecTelefon 
HišnikRobert Prodan20 10 351 
HišnikMirko Žarkovič20 10 351 
Kuhinja matična šolaTina Fende20 10 352 
Kuhinja matična šolaDaniela Vidaković20 10 352 
Čistilke matična šolaBosiljka KondićLucija Cosić Klavdija Kert
Mileva KovačevićLjubinka Vujinović Stoja Bogdanović
Kuhinja podružnica KokricaKatja Marn20 10 371
 Čistilke podružnica KokricaFatka PašićAnka Dolžan