Otroci lahko v šolo prihajajo brezplačno. Prevoze opravlja podjetje Alpetour v okviru rednih in šolskih prevozov na linijah, ki vozijo mimo šole. Otroci prejmejo brzplačno kartico, s katero lahko v času šolanja koristijo prevoze. Stroške prevoza za otroke iz šolskega okoliša ali iz MO Kranj zagotavlja MO Kranj glede na oddaljenost šole ( od 4km, ali nevarnosti na poti, o čemer odloča SPV), ostali pa lahko zaprosijo za brezplačne karte na svojih občinah.

Mestna občina Kranj je uredila prevoze otrok iz drugih šolskih okolišev z navodilom o odobritvi brezplačnega prevoza osnovnošolcev.

Ob prehodu iz podružnice Korkica na matično šolo, vse postopke v zvezi z vozovnicami uredimo v tajništvu šole. Učenci prejmejo karto prvi šolski dan, vrnejo pa jo zadnji šolski dan. V šolo se lahko vozijo ta dva dneva brez kart.

Otrokom, ki ne prihajajo iz našega šolskega okoliša pripada karta v primeru, če jim je zaradi oddaljenosti ali prometno varnostne situacije pripadala v šolskem okolišu kjer stanujejo. V nasprotem primeru pa lahko starši oddajo vlogo in za vozovnice prosijo na novo. Vložite pisno vlogo na šoli, ostale postopke bomo izpeljali potem na šoli. Ne pošiljajte na občino, ker k vsaki vlogi svoje mnenje v skladu z navodili o brezplačnih prevozih izda tudi šola.

Učenci iz šolskega okoliša matične šole, ki se vozijo na podružnico, vstopajo na avtobus ob 7.45 nasproti zdravstvenega doma. S Kokrice odpelje avtobus na matično šolo ob 13.40 z novo označene postaje pri izvozu s parkirišća šole. Otroci pri obeh šolah vstopajo in izstopajo na istem postajališču, tako da ni nobenega prečkanja ceste. Učence iz šole spremljajo na postajo spremljevalci. Ostali lahko počakajo na postaji.

Če je bila vozovnica na podlagi posebne vloge izdana v tekočem šolskem letu, velja do zaključka šolskega leta. Za novo šolsko leto, je potrebno ponovno oddati vlogo (ga. Urški Ude).

V vlogi poleg podatkov, kdo in za koga vlaga zahtevek, navedite še razloge(selitev, ločitev…) in časovno obdobje in oddate v tajništvo.