Razred učilnica Učitelj Poučuje Govorilna ura
6. A Ema Lapajne SLO torek, 8.20-9.05
6. B Tina Habjan Lavtar SLO torek, 10.15-11.00
6. C  Suzana Beguš ŠPO/PLE/ŠZZ

ponedeljek, 9.10-9.55

6. Č Petra Mali ZGO/GEO/DKE torek, 11.05-11-50
7. A Lucija Razinger Tomec KEM/NAR/BIO ponedeljek, 10.15-11.00
7. B Kaja Kosmač MAT četrtek, 9.10-9.55
7. C Jana Špehar GOS/NAR/BIO/SPH/NPH/ONA sreda, 8.20-9.05
8. A Marjanca Komar MAT/FIZ torek, 11.05-11.50
8. B Andreja Markuta MAT/ TIT četrtek, 10.15-11-00
8. C Silvan Baša GUM/GLD/ŠHO/ŠHK ponedeljek, 11.05-11.50
9. A Sonja Grilc BIO/NAR/KEM/POK/KID ponedeljek,11.05-11.50
9. B Daša Lunder Črnilec ZGO/UME ponedeljek, 10.15-11.00
9. C Marjana Sitar TJA/DIP torek, 9.10-955
  Marija Pavec Škraba MAT četrtek, 9.10-9.55
  Andrej Žbogar GEO/RDK četrtek, 11.05-11.50
  Mojca Škarabot ŠPO/NOG/ODB četrtek, 11.05-11.50
  Aleš Prevodnik ŠPO/ODB sreda, 11.05-11.50
  Karmen Valant SLJ/NI1/NI2/NI3/NIZ ponedeljek, 11.05-11.50
  Patricija Zbičajnik LUM/LS1-3/RAČ/MME/NIRAČ ponedeljek, 12.10-12.55
  Dunja Jezeršek SLO petek, 8.20-9.05
  Mojca Smerke TJA ponedeljek, 9.10-9.55
  Vita Bokal FI1/FI2/FI3/ŠI1/ŠI2/ŠI3/KNJ  
  Danijela Pilipović TJA/ SLO tujci ponedeljek, 10.15-11.00
  Marija Knapič Knjižnica/ SLO tujci ponedeljek, 11.05-11.50
  Marko Zupan ROID/RAČ/OBE  
  Danica Toporš MAT četrtek, 9.10-955
  Marko Kern TIT ponedeljek10.15-11.00
  Sabina Kozamernik Spremljevalka
  Lucija Verdnik Laborantka –