Podrobnosti dogodka

 • Datum:

Organizirano zbiranje bo za učence razredne in predmetne stopnje od srede 28. 9. do petka 30. 9. 2022 (do 14.ure)

PAPIR SAMI POSPRAVITE V ZABOJNIK

Razrednikom sporočite, koliko kg papirja ste prinesli.

»Pazimo na red in čistočo!«

UDELEŽBA JE OBVEZNA

PRAVILA ZBIRALNE AKCIJE

Učenci se morajo v času poteka zbiralne akcije natančno držati naslednjih pravil:

 1. papir mora biti zvezan ali v manjših kartonastih škatlah,
 2. zbiralni akciji sta oktobra in aprila,
 3. akcija je za vse učence obvezna – šteje se kot tehniški dan,
 4. držati se morajo dogovorjenega časa, v katerem poteka akcija,
 5. učenci morajo količino papirja (v kilogramih) obvezno sporočiti razredničarki
 6. količine zbranega papirja (malo, srednje, veliko), beležijo razredniki:
  • malo papirja (M) – vrečka papirja (do 10 kg).
  • srednje (SR) – zabojček papirja (10 – 50 Kg).
  • veliko papirja (V) – prtljažnik avtomobila (50 – 100 kg).
  • zelo veliko papirja (ZV) – (več kot 100 kg).

Denar, ki ga bomo prejeli za zbrani papir bomo porabili:
• vsak devetošolec bo prejel 10 evrov za nagradni izlet (v kolikor prinese devetošolec dvakrat zelo veliko papirja), oz. 5 evrov (če prinese manj papirja),
• za valeto – nakup cvetja,
• za nakup risalnih listov za vse učence,
• za šolski sklad,
• za nakup literature za šolsko knjižnico,
• za sofinanciranje šolskih glasil.

Mentorici Šolske skupnosti Petra Mali
in Kaja Kosmač