Namen ustanovitve je pomoč učencem pri udeležbi na šolskih taborih in šolah v naravi. Šolski sklad ima svoja pravila. V upravnem odbor sklada pa so trije člani kolektiva šole in štirje člani predstavniki staršev. Šolski sklad sestavljamo predstavniki staršev učencev centralne šole Franceta Prešerna Kranj in njene podružnice na Kokrici. Naš skupen cilj je promoviranje ustvarjalnega dela učencev imenovane šole. Z njihovimi deli in dobrodelnimi prireditvami humanitarno zbiramo donacije za kritje stroškov izobraževalnih programov, ki ne sodijo v redne učne programe (npr. šole v naravi in naravoslovne tabore…) za otroke socialno ogroženih družin in nadarjene otroke. Ta oblika šolanja namreč ni deležna proračunske podpore. Zato smo leta 1998 ustanovili ta šolski sklad in je bil med prvimi v Sloveniji. Z njim želimo kot socialno osveščeni predstavniki družbe nuditi našim otrokom enake možnosti za šolanje in jim omogočiti brezskrbno otroštvo. Z nabranimi sredstvi pokrivamo stroške za neobvezne šolske programe in ustvariti možnosti za ustvarjalnejše in kakovostnejše zorenje naših otrok. Naj bodo otroci dejansko naše največje bogastvo! Zato bodite s svojimi donacijami in sodelovanjem z nami tudi vi! Učenje na drug način nudi učencu možnost in priložnost za dodatno osebnostno rast, razvoj interesov in sposobnosti za pridobivanje novih znanj, vednosti in spretnosti, možnost razvoja socialnih stikov ter navezovanja novih prijateljskih in sodelujočih stokov s sovrstniki. Izplačila iz šolskega sklada se štejejo za darila, ki so kot drugi dohodki obdavčeni z dohodnino. Akontacija dohodnine od daril se izračuna in plača po stopnji 25 % od davčne osnove. Pri tem ni pomembno, ali so sredstva sklada prejeta v denarju ali kot storitev. Sredstva, katerih posamična vrednost dvakrat ne presega 42 EUR, (skupno 82 EUR), se ne vključijo v davčno osnovo oziroma niso obdavčena (108/2 Zakona o dohodnini). Dokler Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne pripravi naslednje novele ZOFVI in ustrezno dopolnilo pravne podlage glede izplačil iz šolskih skladov smo primorano omejiti znesek, ali pa plačati dohodnino na račun otroka, s čemer morajo starši soglašati.
Starši ali podporniki sklada se lahko prijavite kod podporniki sklada na obrazcu in do preklica donirate mesečno 1€, ali drugačen znesek do preklica.
Starši ali kdorkoli lahko nameni v šolski sklad tudi 0,3% donacije posameznega državljana iz namenitve dela dohodnine, ki bi drugače šla v državni proračun. Vaša dohodnina se s tem ne bo spremenila.
Če svojega dela dohodnine, ki je v celoti 1%, še niste namenili drugim upravičencem, kot so društva v javnem interesu, vas prosimo, da jo namenite našemu šolskemu skladu.
Zahtevo lahko oddate elektronsko na naslovu https://edavki.durs.si ali izpolnite obrazec in oddate razredniku. V šoli bomo zbrali vse vloge in posredovali na FURS
Pravila šolskega sklada 
Porabljena sredstva v šolskem letu 21-22
ČLANI UPRAVNEGA ODBORA SO:
Zala Slapar, predstavnica staršev
Petra Jereb, predstavnica staršev
Lara Zalokar, predstavnica staršev
Urška Ude – predstavnica delavcev šole – koordinatorica tel: 04 20 10 357
Simona Bizjak Mrak, predstavnica šole
Petra Žontar, predstavnica šole
Naslov: Šolski sklad OŠ Franceta Prešerna, Kidričeva 49, 4000  Kranj, ali e.mail solski.sklad@sfpkr.si