Namen ustanovitve je pomoč učencem pri udeležbi na šolskih taborih in šolah v naravi. Šolski sklad ima svoja pravila. V upravnem odbor sklada pa so trije člani kolektiva šole in štirje člani predstavniki staršev. Šolski sklad sestavljamo predstavniki staršev učencev centralne šole Franceta Prešerna Kranj in njene podružnice na Kokrici. Naš skupen cilj je promoviranje ustvarjalnega dela učencev imenovane šole. Z njihovimi deli in dobrodelnimi prireditvami humanitarno zbiramo donacije za kritje stroškov izobraževalnih programov, ki ne sodijo v redne učne programe (npr. šole v naravi in naravoslovne tabore…) za otroke socialno ogroženih družin in nadarjene otroke. Ta oblika šolanja namreč ni deležna proračunske podpore. Zato smo lepa 1998 ustanovili ta šolski sklad in je bil med prvimi v Sloveniji. Z njim želimo kot socialno osveščeni predstavniki družbe nuditi našim otrokom enake možnosti za šolanje in jim omogočiti brezskrbno otroštvo. Z nabranimi sredstvi pokrivamo stroške za neobvezne šolske programe in ustvariti možnosti za ustvarjalnejše in kakovostnejše zorenje naših otrok. Naj bodo otroci dejansko naše največje bogastvo! Zato bodite s svojimi donacijami in sodelovanjem z nami tudi vi! Učenje na drug način nudi učencu možnost in priložnost za dodatno osebnostno rast, razvoj interesov in sposobnosti za pridobivanje novih znanj, vednosti in spretnosti, možnost razvoja socialnih stikov ter navezovanja novih prijateljskih in sodelujočih stokov s sovrstniki. Izplačila iz šolskega sklada se štejejo za darila, ki so kot drugi dohodki obdavčeni z dohodnino. Akontacija dohodnine od daril se izračuna in plača po stopnji 25 % od davčne osnove. Pri tem ni pomembno, ali so sredstva sklada prejeta v denarju ali kot storitev. Sredstva, katerih posamična vrednost dvakrat ne presega 42 EUR, (skupno 82 EUR), se ne vključijo v davčno osnovo oziroma niso obdavčena (108/2 Zakona o dohodnini). Dokler Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne pripravi naslednje novele ZOFVI in ustrezno dopolnilo pravne podlage glede izplačil iz šolskih skladov smo primorano omejiti znesek, ali pa plačati dohodnino na račun otroka, s čemer morajo starši soglašati. Pravila šolskega sklada 
ČLANI UPRAVNEGA ODBORA SO:
Milan Gogić, predstavnik staršev, predsednik upravnega odbora sklada
Mira Lesičar Grbič, predstavnica staršev, namestnica predsednika upravnega odbora sklada,
Urška Ude – predstavnica delavcev šole – koordinatorica tel: 04 20 10 357
Simona Bizjak Mrak, predstavnica šole
Petra Žontar, predstavnica šole
Naslov: Šolski sklad OŠ Franceta Prešerna, Kidričeva 49, 4000  Kranj, ali e.mail solski.sklad@sfpkr.si