Spisek delovnih zvezkov je sprejel Svet staršev na seji 31. 5. 2023, potrebščine pa so pripravili razredni in predmetni aktivi. Risalne liste nabavi šola iz sredstev, ki jih dobimo iz odprodaje odpadnega papirja, katerega zberejo učenci v dveh zbiralnih akcijah.
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

Učbeniki za izposojo v šoli
Učbeniki 2324