PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj je uspešno kandidirala na razpisu Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, zato smo že v lanskem šolskem letu z mesecem majem pričeli izvajati nekatere njegove aktivnosti. S projektom želimo pomagati pri dvigu bralne pismenosti, socialnih kompetenc, inovativnosti, ustvarjalnosti, raziskovanja, podjetništva in karierne orientacije, varne uporabe pametnih tehnologij, kritičnega mišljenja ter dodatne učne pomoči pri domačih nalogah in učenju.  Zato bodo tekom celega šolskega leta organizirane različne delavnice, ki potekajo po pouku in so brezplačne. Urnik in opis delavnic je sproti objavljen na naši spletni strani, kjer se lahko na delavnice tudi prijavite. Klik na naslov delavnice vas prestavi na spletno stran ali obrazec za prijavo. Za urnik dodatne učne pomoči pri nalogah in učenju se učenci dogovorijo individualno pri izvajalki programa Maji Habjan.
Prispevke iz nekaterih naših aktivnosti pa si lahko ogledate na tej povezavi.
Ob koncu projekta so nastale poučne albansko slovenske video vsebine, ki so dostopne na tej povezavi.
KO BOM VELIK, BOM … /KBV
Učence bomo seznanili z različnimi poklici, kot na primer: zdravnik, pravnik, novinar, avtomehanik, igralec, učitelj, kmet, prodajalec, gasilec, poštar, farmacevt, veterinar, raziskovalec, turistični vodič, strojnik, kuhar, nepremičninski posrednik, ekonomist, snemalec, ozvočevalec … in jih seznanili z njihovimi prednostmi in slabostmi.  K sodelovanju bomo povabili tudi predstavnike (tudi starše) določenih poklicev, med katerimi nam bodo nekateri predstavili svoj poklic še v praksi. Z uporabo pametne tehnologije bodo učenci tudi sami raziskovali in skozi igro vlog prikazali svoje videnje določenega poklica. V sklopu teh dejavnosti bomo učence usmerjali v podjetnost, inovativnost, jih informirali na tem področju in jih vodili pri izdelavi lastnih podjetniških načrtov. Skozi dejavnosti bomo sodelovali z Območno Obrtno-podjetniško zbornico Kranj in Podjetniškim centrom Kranj ter Gimnazijo Franceta Prešerna Kranj. K sodelovanju bomo povabili tudi profesorje in dijake iz drugih srednjih šol, ki nam bodo predstavili svojo srednjo šolo in nam razložili kakšne so njene posebnosti. S podaktivnostjo bomo učencem pomagali pri izbiri primerne srednje šole in karierni orientaciji.
Poteka tedensko preko celega šolskega leta.
Namenjena je učencem 8. in 9. razreda
PREMAGUJEM ŠOLSKE OVIRE /PŠO
Učencem bo individualno ali v manjših skupinah nudena pomoč pri domačih nalogah in učenju. Deležni bodo dodatne razlage, spoznali ter osvojili bodo “drugačno učenje”, natančneje, različne tehnike učenja, predstavljeno pa jim bo tudi “učenje učenja” (Zapomnim si s pomočjo umetnosti, risbe, miselnega vzorca …). S tem jim bo pot do osvajanja novega znanja in vsebine lažja, hkrati pa bodo razvijali tudi samostojnost. Učenci spoznajo svoje učne navade, jih ovrednotijo glede na svoj uspeh in prepoznavajo boljše in učinkovitejše načine. Prepoznavajo svoje strahove in se jih učijo premagovati oz. spoprijemati z njimi. Seznanijo se s tehnikami za lažje učenje določenih predmetov. Učenci se naučijo postaviti kratkoročne in dolgoročne cilje, se organizirajo in izberejo čas za učenje, spoznajo pa tudi pomen ureditve prostora. Naučijo se razumeti in sprejeti dejstvo, da je veselje do učenja največja motivacija in gonilna sila, izrednega pomena pa je tudi počitek, ki največkrat predstavlja spremembo nekega toka dela. Učenci spoznajo tudi, da veliko učenja nujno ne zagotavlja uspeha, ampak se je potrebno naučiti učiti in v krajšem času doseči več znanja in razumevanja. Poseben pomen bomo dali sliki in kako nam ta pomaga pri hitrejšem pomnjenju.
Dejavnost poteka dnevno preko celega šolskega leta. Dejavnost namenjena učencem od 1. do 9. razreda, individualno ali v manjših skupinah.
LAHKIH NOG NAOKROG /LNN
Učenci se bodo spoznavali z različnimi tujimi državami in tudi sami raziskovali o njihovi kulturi, zgodovini, verski usmerjenosti, geografskih značilnostih, gospodarstvu … K sodelovanju bomo povabili tudi popotnike, ki nam bodo predstavili države skozi njihove izkušnje iz potovanj in pokazali slikovno gradivo.  Spoznali se bomo tudi z značilnostmi prehranjevanja in vrsto hrane, ki je značilna za posamezno državo in skupaj kakšno jed tudi pripravili. Na koncu bomo naredili plakate, ki bodo prikazali, kaj smo se naučili o določeni državi. Spoznavali bomo tudi posamezne dele Slovenije (značilnosti pokrajine, gospodarstvo, promet, kulturne posebnosti, prehranske posebnosti) in se v nekatere dele odpravili tudi na izlet in tam nadaljevali z raziskovanjem. V enem delu Slovenije bomo organizirali tudi 3-dnevni samopreživetveni tabor, kjer se bomo zopet prepustili raziskovanju kraja in okoliša.
Dejavnost poteka občasno, tabor pa enkrat letno. Dejavnost je namenjena učencem od 4. do 9. razreda.
HOČEM VIDETI IN VEDETI VEČ/ HVV
Z učenci bomo obiskovali muzeje, galerije, gledališča ali opero in obenem naredili ogled mesta, v katerega se bomo odpravili. Med drugim bomo obiskali Hišo eksperimentov, Muzej Bistra, Muzej pivovarstva, Šolski muzej, Muzej iluzij … Obiskali bomo tudi OpenLab v Kranju, kjer se bomo vključili v njihove delavnice.
Dejavnost poteka občasno preko celega leta. Dejavnost je namenjena učencem od 4. do 9. razreda.
TUDI ŠOLA IMA FACEBOOK /TŠF
Z ekipo učencev bomo oblikovali in urejali Facebook profil šole. Dnevno bomo objavljali novosti in aktivnosti, ki se izvajajo na šoli in jih tudi podprli s slikami. V sklopu tega bomo sodelovali tudi z oblikovalci spletnih strani obeh šol, matične in podružnične. Vse učence bomo povabili k zbiranju gradiva in objavljanju spletnih strani, objavljali bodo prispevke, razstave, dogajanja, obvestila za starše, obiskovalce in poročila o aktivnostih. Zbirali in pripravljali bomo članke za šolske časopise. Učence bomo tudi seznanili z varno uporabo pametnih naprav in jim predstavili, kaj so realni socialni odnosi.
Dejavnost poteka dnevno preko celega šolskega leta. Dejavnost je namenjena učencem od 4. do 9. razreda.
ŠOLSKI KINO /ŠK
Z učenci si bomo v šoli ogledovali filme (art filmi, zgodovinski filmi, dokumentarni filmi) in kasneje na temo filma razvili pogovor o njihovem videnju in doživljanju filma. Obiskali bomo tudi Kinobalon in si tam ogledali film.
Dejavnost poteka občasno preko celega šolskega leta. Dejavnost je namenjena učencem od 4. do 9. razreda.
POVEJ MI, KDO SI, POVEM TI, KDO SEM JAZ /PKPK
Učenci se bodo spoznavali s kulturnimi in socialnimi navadami učencev priseljencev in obratno, tako da bo potekalo obojestransko – medkulturno izobraževanje. Učenci bodo učencem priseljencem predstavili učno okolje in razkazali mesto. Skozi igro vlog in konverzacijo ter prilagojenimi pripomočki se bomo učili slovenskega jezika in poskušali najti tudi inovativne metode, ki bi še hitreje pomagale pri dosegu željenega cilja. K sodelovanju bodo vabljeni tudi starši učencev priseljencev, ki bodo s svojo udeležbo doprinesli k večjemu napredku svojih otrok kot tudi asimilaciji cele družine. Z učenci bomo izdelali ustrezne učne pripomočke.
Dejavnost poteka preko celega šolskega leta, večkrat v šolskem letu. Dejavnost je namenjena učencem od 1. do 9. razreda, ločeno po triadah.
MEDGENERACIJSKA SINERGIJA /MS
Z medgeneracijskim prenosom znanja in izkušenj razvijamo medčloveške odnose, prispevamo k boljši socialni vključenosti in uresničujemo medgeneracijske solidarnosti. V tem dvosmernem procesu bodo učenci sodelovali s starejšimi osebami in tudi z upokojenci iz Doma upokojencev Kranj. Starejši bodo učence učili “izgubljenih” otroških iger, ročnih del in ljudskih običajev. Učenci bodo starejše učili osnovne rabe IKT tehnologije (telefoni, računalniki, tablice), njihovih aplikacij in programov. Starejši bodo učence naučili pesmi iz časov, ko so bili oni v podobnih letih, učenci bodo starejše naučili kakšne priljubljene novodobne pesmi.
Dejavnost poteka občasno preko celega leta. Dejavnost je namenjena učencem od 6. do 9. razreda.
KULINARIKA, ZDRAVJE IN ŠPORT /KZŠ
Učenci se bodo spoznavali z zdravim prehranjevanjem, pravilnim razmerjem med rabo različnih živil in se učili pripravljati jedi na zdrav in enostaven način, spoznali pomen ustrezne prehrane in navad športnikov. Spoznali se bodo z različnimi kuharskimi tehnikami in pripravo tudi nekoliko drugačnih jedi. Obiskali bomo tudi podjetje Sodexo, ki organizira prehrano na naši šoli. Tam si bomo ogledali način priprave hrane, na šoli pa nas bo obiskal tudi njihov strokovnjak za pripravo hrane. Sodelovali bomo tudi z vodjo šolske prehrane in s komisijo za prehrano na šoli in aktivno sodelovali pri pripravi hrane na šolskih prireditvah, na primer: naredili bomo beljakovinske tablice za najboljše na športnem dnevu. Učenci bodo po pridobljenem znanju sestavili svoj model jedilnika zdrave prehrane, ga doma predstavili staršem in se ga skušali držati 14 dni.
Dejavnost poteka tedensko preko celega leta. Dejavnost je namenjena učencem od 1. do 9. razreda, ločeno po skupinah: 1. in 2. razred; 3., 4. in 5. razred; 6., 7., 8. in 9. razred.
ŠOLA V FILMU IN V SLIKI /ŠFS
Učenci bodo skozi šolsko leto zbirali posnetke in slike iz dogajanja na šoli in lokalni skupnosti ter tedensko gradiva urejali. Med šolskimi počitnicami se bodo naučili, kako zbrano gradivo inovativno zmontirati v kratek filmček o šoli, pri čemer bomo sodelovali z laboratorijem OpenLab iz Kranja. Vso gradivo bodo arhivirali za nadaljnjo uporabo. Filmček bomo predstavili tudi ostalim učencem in učiteljem ter staršem.
Dejavnost bo potekala kontinuirano preko celega šolskega leta, med počitnicami še intenzivneje. Dejavnost je namenjena učencem od 4. do 9. razreda.
PROSTOLETEČI MODELI /PM
Z učenci bomo izdelali toplozračne in prostoleteče modele in pripravili svoje mini tekmovanje, kjer bodo učenci svoje modele preizkusili. Prostoleteče modele bomo tudi predstavili na šolski razstavi ostalim učencem in učiteljem ter staršem.
Dejavnost bo potekala v krajšem spomladanskem in jesenskem času. Dejavnost je namenjena učencem od 1. do 5. razreda, ločeno 1. in 2. razred, 3., 4. in 5. razred.
KOLESARJENJE V UDIN BORŠT /KUB
Z učenci se bomo s kolesi odpravili na izlet na izdelavo mlinčkov v Udin boršt. Po poti si bomo ogledali Poličarjevo kmetijo z muzejem mlinskh kamnov, nekdanji mlin, sotočje reke Save in Tržiške Bistrice, Arneševo luknjo in Udin boršt.
Dejavnost bo potekala enkrat v šolskem letu. Dejavnost je namenjena učencem 5., 6. in 7. razreda.
LEGO DELAVNICA /LEGO
Z učenci se bomo prepustili domišljiji in ustvarjali z lego kockami. Pri ustvarjanju bomo sodelovali z Zvezo društev za tehnično kulturo Kranj. Izdelke bomo predstavili na šolski razstavi. Sodelovali bom na tekmovanjih, ki jih organizira Zveza na lokalni ravni.
Dejavnost bo potekala občasno preko celega šolskega leta, intenzivneje 14 dni pred tekmovanji in razstavo.Dejavnost je namenjena učencem od 1 do 5. razreda, ločeno 1. in 2. razred, 3., 4. in 5. razred.
RAZISKOVALCI /RAZ
Učencem bomo predstavili, jih spodbudili in omogočili sodelovanje pri projektnih nalogah, ki jih razpisujejo različne zveze. Nudili jim bomo optimalne možnosti pri nastanku njihovih raziskovalnih nalog. Učenci bodo deležni nasvetov, po katerih korakih uspešno narediti raziskovalno nalogo. Delo po potekalo individualno oziroma v manjših skupinah.
Dejavnost po potekala kontinuirano preko celega šolskega leta. Dejavnost je namenjena učencem od 6. do 9. razreda, individualno ali v manjših skupinah.
SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI /SD
Z učenci bomo obiskali Varstveni delovni center Kranj, kjer nam bodo njihovi varovanci pokazali, kako poteka njihovo delo in učence nekaj njihovega dela tudi naučili. Učenci bodo pridobili izkušnjo v sodelovanju z osebami z motnjami v duševnem razvoju in s tem naredili korak v smeri sprejemanja drugačnosti.
Dejavnost bo potekala občasno, večkrat v šolskem letu.Dejavnost je namenjena učencem od 6. do 9. razreda.
POPESTRIMO ŠOLO TUDI V TUJINI /PŠT
Z učenci in učitelji se bomo povezali z učenci in učitelji iz OŠ Milivoje Omorac iz Iđoša in OŠ France Prešeren iz Beograda ter Slovenskim društvom Triglav iz Banja Luke. Za nekatere podaktivnosti iz našega projekta Popestrimo šolo bomo skušali najti partnerske učence in učitelje ter jih poizkušali izpeljati v obeh okoljih. Tako bomo lahko tudi preverili, ali se vrstniki v Sloveniji in Srbiji srečujejo s podobnimi življenjskimi situacijami in če jih rešujejo na podoben način. Sodelovali bomo tudi pri razstavah, razpisih in srečanjih omenjenih šol. Ob uspešnem sodelovanju morda v okviru sredstev, ki jih ima MO Kranj za mednarodne izmenjave, organiziramo izmenjavo učiteljev in učencev. Učenci in učitelji bodo bivali pri svojih vrstnikih ali kolegih. Učenci bodo z mednarodnim sodelovanjem gradili na svojih jezikovnih kompetencah, spoznavali bodo drugačno kulturo in okolje, naučili se bodo sodelovanja, prilagajanja in komunikacije.
Dejavnost bo potekala kontinuirano, medsebojni obiski vsaj dvakrat v šolskem letu. Dejavnost je namenjena učencem druge in tretje triade ter učiteljem.
ŠPORTNI VIKEND S KONJI /ŠVK
Z učenci se bomo s šolskimi kolesi odpravili do ranča s konji, kjer se bomo tudi namestili. Spoznali se bomo z osnovami oskrbe konja, kjer bomo skupaj očistili bokse konj in nakrmili konje. Naučili se bomo, kako očistiti in skrtačiti konja, kakšno jahalno opremo potrebujemo, kako pripraviti konja na jahanje in seveda osnov jahanja. Sami si bomo tudi pripravljali vse obroke hrane in se učili kuhanja. V jahalni maneži bomo izvedli tudi druge športne igre, ob večerih pa bo čas za družabne igre. Zadnji dan se bomo s kolesi odpravili nazaj domov. Učenci bodo gojili pozitiven odnos do živali, športa in narave.
Dejavnost bo potekala enkrat v šolskem letu. Dejavnost je namenjena učencem od 5. do 9. razreda.
PROSTOVOLJSTVO /PRO
Dejavnost je namenjena učencem, ki so vključeni v program MEPI, katerim nudimo mentorstvo pri vključitvi v vse naše podaktivnosti kot prostovoljci.
Dejavnost bo potekala kontinuirano preko celega šolskega leta. Dejavnost je namenjena vsem učencem, vključenim v program MEPI.