Na OŠ Franceta Prešerna Kranj že tretje leto poteka projekt POGUM, ki vključuje podjetnost učencev.
V okviru le-tega pri učencih razvijamo mnoge kompetence, ki jih bodo potrebovali pri oblikovanju poklicne orientacije in poklicne kariere. Razvijamo računalniške, komunikacijske, vodstvene in organizacijske kompetence. Pri učencih spodbujamo timsko delo, sodelovanje in izkustveno učenje. Usmerjamo jih k vrednotenju njihovih idej. Velik poudarek pa dajemo tudi na etičnem in trajnostnem mišljenju učencev.