Šolski okoliš matične šole OŠ Franceta Prešerna zajema Zlato polje, Struževo, Mlako in Kokrico. Zaradi prilagodljivosti šolske mreže pa obiskuje šolo tudi nekaj učencev iz drugih šolskih okolišev. Šolski okoliš podružnične šole Kokrica pa zajema Mlako in Kokrico. Natančne podatke o šolskih okoliših si lahko pogledate na spletni strani SokolŠolski okoliš