Podrobnosti dogodka

 • Datum:

Organizirano zbiranje bo za učence

razredne in predmetne stopnje

od torka 22. 3.  do četrtka 24. 3. 2022

PAPIR SAMI POSPRAVITE V ZABOJNIK

Razrednikom sporočite, koliko kg papirja ste prinesli.

  »Pazimo na red in čistočo!«

UDELEŽBA JE OBVEZNA

 Učenci predmetne stopnje lahko med  23. in 25. 3. 2022 papir oddajo na Kokrici.

 

 

PRAVILA ZBIRALNE AKCIJE

 

Učenci se morajo v času poteka zbiralne akcije natančno držati  naslednjih pravil:

 • papir mora biti zvezan ali v manjših kartonastih škatlah,
 • zbiralni akciji sta oktobra in aprila,
 • akcija je za vse učence obvezna – šteje se kot tehniški dan,
 • držati se morajo dogovorjenega časa, v katerem poteka akcija,
 • učenci morajo količino papirja (v kilogramih) obvezno sporočiti razredničarki
 • količine zbranega papirja (malo, srednje, veliko), beležijo razredniki:
  • malo papirja (M) – vrečka papirja (do 10 kg).
  • srednje (SR) – zabojček papirja (10 – 50 Kg).
  • veliko papirja (V) – prtljažnik avtomobila (50 – 100 kg).
  • zelo veliko papirja (ZV) – (več kot 100 kg).

 

 

učencem, ki bodo v obeh zbiralnih akcijah zbrali največ papirja in tako dokazali visoko stopnjo okoljske ozaveščenosti, bo šolska skupnost na koncu šolskega leta  podelila  priznanje!

Denar, ki ga bomo prejeli za zbrani papir bomo porabili:

 • vsak devetošolec bo prejel 10 evrov za nagradni izlet (v kolikor prinese devetošolec dvakrat zelo veliko papirja), oz. 5 evrov (če prinese manj papirja),
 • za valeto – nakup cvetja,
 • za nakup risalnih listov za vse učence,
 • za šolski sklad,
 • za nakup literature za šolsko knjižnico,
 • za sofinanciranje šolskih glasil.

Mentorica Šolske skupnosti, Petra Mali