Razpored ur in zvonjenje
Razredna stopnja
Jutranje varstvo 06.30 08.15
zajtrk 07.30 07.50
1.ura 08.20 09.05
2.ura 09.10 09.55
malica 09.55 10.15
3.ura 10.15 11.00
4.ura 11.05 11.50
odmor 11.50 12.10
5.ura 12.10 12.55
6.ura 13.00 13.45
kosilo 13.45 14.05
Podaljšano bivanje 11.50 16.30
Predmetna stopnja matična šola Zlato polje
predura 07.30 08.15
zajtrk 07.30 08.15
1.ura 08.20 09.05
2.ura 09.10 09.55
malica 09.55 10.15
3.ura 10.15 11.00
4.ura 11.00 11.50
odmor 11.50 12.10
5.ura 12.10 12.55
6.ura 13.00 13.45
kosilo 13.45 14.05
7. ura 14.05 14.50
8.ura 14.55 15.40