V knjižnici matične šole vas pričakuje knjižničarka Marija Knapič, na Kokrici pa Vita Bokal.

Elektronska pošta: knjiznica@sfpkr.si

Telefon: 04 20 10 347

KNJIŽNICA MATIČNE ŠOLE NA ZLATEM POLJU

V šolski knjižnici matične šole imamo več kot 12.000 knjig za učence in učitelje. Naročeni smo na več kot 45 revij in časopisov, ki jih lahko učenci v času izposoje pregledujejo. Bazo knjig je možno pregledovati, podaljševati in rezervirati v sistemu COBISS.

Knjige si lahko izposojajo vsak dan med 8. in 13. uro. Učenec si lahko hkrati izposodi največ pet knjig za 21 dni. Ta rok se lahko podaljša še za 7 dni. Če učenec knjig ne vrne v tem roku, plača predpisano zamudnino.

KNJIŽNICA NA PODRUŽNIČNI ŠOLI

V knjižnici podružnične šole imamo več kot 2300 knjig za učence in učitelje. Knjižnica je odprta dvakrat tedensko, in sicer po urniku, ki ga učencem ob začetku leta predstavijo razredniki.

UČBENIŠKI SKLAD

Knjižničarka vodi tudi učbeniški sklad, iz katerega si učenci naše šole izposojajo učbenike. Učenci se na učbenike naročajo v maju za prihodnje šolsko leto. Ob izteku šolskega leta učenci nepoškodovane učbenike vrnejo učiteljem posameznih predmetov ali razredniku. Izgubljene ali poškodovane učbenike je potrebno nadomestiti z novimi ali plačati odškodnino. Izposojevalnina je za vse učence brezplačna, saj jo krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Tako kot v letošnjem letu bomo tudi v prihodnjem učencem v sodelovanju z različnimi založbami in knjigarnami nudili možnost ugodnega nakupa delovnih zvezkov.

ODŠKODNINA UČBENIŠKI SKLAD

Odškodnina se zaračunava po Pravilniku o učbeniških skladih, 12. člen. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne, plača odškodnino. Višina se določi na podlagi nabavne cene ali starosti učbenika. Za izgubljen ali uničen učbenik se ob koncu prvega leta uporabe plača nabavna cena, ob koncu drugega leta dve tretjini in ob koncu tretjega leta ena tretjina nabavne cene. Za poškodovan učbenik se plača po prvem letu uporabe do 3 EUR.