PodročjeDelavecTelefon 
HišnikMirko Žarkovič20 10 351 
HišnikRobert Prodan20 10 351 
Kuhinja matična šolaTina Fende20 10 352 
Kuhinja matična šolaPrimož Ropret20 10 352 
Čistilke matična šolaSafeta BajrovićJanka Michailova Klavdija Kert
Julijana ŠtularLjubinka Vujinović Stoja Bogdanović
Daniela Vidaković
Kuhinja podružnica KokricaKatja Marn20 10 371 
Čistilke podružnica KokricaFatka PašićAnka Dolžan