Naslov:
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva cesta 49
4000 Kranj

Davčna številka: 94256454

Šifra dejavnosti:
82.100 predšolska vzgoja
82.200 osnovnošolska vzgoja

Matične številke:
matična šola 5086035000,
podružnica 5086035002,
vrtec 5086035006

Številka vpisa v razvid: 608-01-213/2001

Bančni račun: SI56 0125 2603 0657 670, Gorenjska banka D.D., Kranj

Please use these codes for the bank account:
IBAN SI 56 012526030657670
SWIFT GORESI2X
ACCOUNTHOLDER: Osnovna sola Franceta Preserna Kranj
BANK: Gorenjska banka D.D., Kranj