Uvodno o dostopnosti

Vsem, ki obiščete spletna mesta Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj želimo, da se počutite dobrodošle in imate dobro uporabniško izkušnjo.

Uporabo spletnih mest želimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato se trudimo da jih oblikujemo tako, da so prilagojena za uporabo tudi širšemu krogu ranljivih skupin.

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj se zavezuje omogočati dostopnost za svoje spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta. Naš cilj je, da postane zavedanje o težavah z dostopnostjo različnih ranljivih skupin in iskanje optimalnih rešitev, del naše kulture.

Da bi zagotovili pozitivno uporabniško izkušnjo spletnih mest ze za vse uporabnike, smo pri izdelavi sledili smernicam WCAG 2.0. Slednje predstavljajo skupek smernic in standardov, katerih osnovni namen je višja dostopnost vsebin objavljenih na spletu za ranljive skupine.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletna mesta naše šole:

Prejšnje spletno mesto šole (Arhivske strani) oziroma vsebine, ki so še na spletišču, poizkušamo v največji možni meri prilagajati ranljivim skupinam.

Stopnja skladnosti

Spletišče Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj je v največji možni meri skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto vam omogoča:

  • možnost povečanja ali zmanjšanja pisave,
  • pretvorba spletnega mesta v sivine,
  • povečanje kontrasta na spletnem mestu,
  • vzpostavitev negativnega kontrasta (črno ozadje),
  • vzpostavitev svetlega ozadja,
  • možnost pretvorbe pisave spletnega mesta v čitljivo – bralno pisavo,
  • omogočena je tudi funkcija povečanja in zmanjšanja spletne strani z nastavitvijo bližnjice (CTRL + in CTRL -).

Obrazci in dokumenti, ki so na voljo na spletnem mestu, so na voljo v pdf formatu.

Nedostopna vsebina na spletnih mestih Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

Arhiv spletni strani, slike dogodkov in razredov so v veliki meri opisani, ni pa jih moč (razen povečevanje znotraj pletnega brskalnika) prilagajati slepim in slabovidnim. So v nekaterih primerih opremljeni s pomanjkljivimi alternativnimi opisi. Ocenjeni stroški in koristi za Osnovno šolo Franceta Prešerna Kranj v primerjavi z ocenjeno koristjo za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti, bi znatno presegli slednje. V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb sistema skrbeli, da bomo te v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam.

Ponekod manjkajo alternativna besedila k slikam, vendar so slike večinoma obrazložene z besedilom pod sliko.

Na spletni strani je veliko povezav do dokumentov in publikacij, ki jih izdaja šola, predvsem v pdf obliki. Morebitne prilagoditve le teh bi predstavljalo nesorazmerno breme, poleg tega pa bi se znatno povečalo tveganje za težave pri zagotavljanju nemotenega delovanja sistema. Prav tako bi ocenjeni stroški in koristi za Osnovno šolo Franceta Prešerna Kranj v primerjavi z ocenjeno koristjo za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti, znatno presegli slednje. V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb sistema skrbeli, da bomo te v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam.

Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh šole, lahko zavezanci dobijo na:

telefonski številki 04 20 10 340,
na elektronskem naslovu info@sfpkr-si
osebno na naslovu šole, Kidričeva 49, 4000 Kranj,
pomoč pri izpolnjevanju obrazcev in ostalih vlog ranljivim skupinam nudijo uslužbenci šole, pristojni za posamezno področje.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 21. aprila 2023.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 21 aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov info@sfpkr.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Izvršilni organ za morebitne postopke

Ministrstvo za javno upravo
Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv@gov.si
www.uiv.gov.si