Poišči gradivo v skupnem katalogu slovenskih knjižnic.
Slovar slovenskega knjižnega jezika

Portal Fran združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale, ki so nastali ali še nastajajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU