Razred učilnica Učitelj Poučuje Govorilna ura
6. A Patricija Zbičajnik LUM/LIS1/LIS2/LIS3/NIRAČ petek, 9:10 – 9:55
6. B Anja Zaletelj BIO/GOS/NAR/SPH sreda, 10:15 – 11:00
6. C Dunja Jezeršek SLO sreda, 8:20 – 9:05
7. A Ema Lapajne SLO torek, 9:10 – 9:55
7. B Tina Habjan Lavtar SLO torek, 11:05 – 11:50
7. C Suzana Beguš ŠPO/PLE ponedeljek, 9:10 – 9:55
7. Č Petra Mali ZGO/GEO/DKE/OPB torek, 9:10 – 9:55
8. A Lucija Razinger Tomec KEM/NAR/BIO/POK/OPB petek, 11:05 – 11:50
8. B Kaja Kosmač MAT/TIT petek, 11:05 – 11:50
8. C Jana Špehar GOS/NAR/BIO/KID četrtek, 9:10 – 9:55
9. A Marjanca Komar MAT/FIZ sreda, 9:10 – 9:55
9. B Andreja Markuta TIT/MAT/OGL/NIPTIT četrtek, 7:30 – 8:15
9. C Silvan Baša GUM/GLD/ŠHO/ŠHK/ŠHS ponedeljek, 10:15 – 11:00
  Marija Pavec Škraba MAT sreda, 11:05 – 11:50
  Andrej Žbogar GEO sreda, 12:10 – 12:55
  Mojca Škarabot ŠPO/IŠNOG četrtek, 11:05 – 11:50
  Aleš Prevodnik ŠPO/ŠZZ/IŠODB/NIPŠPO/OPB torek, 12:10 – 12:55
  Karmen Valant SLJ/NI1/NI2/NI3 torek, 9:10 – 9:55
  Marjana Sitar TJA/SLZ torek, 11:05 – 11:50
  Daša Lunder Črnilec ZGO/NIPUME/LS1 torek, 11:05 – 11:50
  Mojca Smerke TJA torek, 8:20 – 9:05
  Vita Bokal FI1/ŠI1/ŠI2/OPB/KNJIŽ-KOK petek, 9:10 – 9:55
  Danijela Pilipović TJA/OPB ponedeljek, 10:15 – 11:00
  Marija Knapič KNJIŽ-KR četrtek, 8:20 – 9:05
  Marko Zupan ROID/RAČ/UBE/MME  
  Danica Toporš MAT petek, 10:15 – 11:00
  Marko Kern TIT/NIPTIT/NIPNEM četrtek, 8:20 – 9:05
  Lena Vraničar KNJIŽ-KOK/OPB sreda, 12:10 – 12:55
  Petra Jenko TJA/NIPTJA  
  Jera Smerke TJA/NIPTJA petek, 9:10 – 9:55
  Lucija Verdnik laborantka