Razred učilnica Učitelj Poučuje Govorilna ura
6. A Lucija Razinger KEM/NAR/BIO ponedeljek, 10.15-11.00
6. B Kaja Kosmač MAT sreda,        9.10-9.55
6. C Jana Špehar GOS/NAR/BIO/SPH/NPH/ONA sreda,      10.15-11.00
7. A Marjanca Komar MAT/FIZ sreda,        9.10-9.55
7. B Andreja Markuta MAT/ TIT sreda,      11.05-11.50
7. C Silvan Baša GUM/GLD/ŠHO/ŠHK četrtek,      9.10-9.55
8. A Sonja Grilc BIO/NAR/KEM/POK/KID ponedeljek,      11.05-11.50
8. B Daša Lunder Črnilec ZGO/UME ponedeljek,      9.10-9.55
8. C Marjana Sitar TJA/DIP torek,      10.15-11.00
9. A Marija Pavec Škraba MAT sreda,        9.10-9.55
9. B Andrej Žbogar GEO/RDK torek,        9.10-9.55
9. C Suzana Beguš ŠPO/PLE/ŠZZ ponedeljek, 10.15-11.00
9. Č Petra Mali ZGO/GEO/DKE ponedeljek, 10.15-11.00
  Mojca Škarabot ŠPO/NOG/ODB ponedeljek,      9.10-9.55
  Aleš Prevodnik ŠPO/ODB torek,        9.10-9.55
  Karmen Valant SLJ/NI1/NI2/NI3/NIZ ponedeljek, 12.10-12.55
  Patricija Zbičajnik LUM/LS1-3/RAČ/MME/NIRAČ četrtek,   10.15-11.00
  Dunja Jezeršek SLO ponedeljek, 12.10-12.55
  Mojca Smerke TJA ponedeljek, 12.10-12.55
  Vita Bokal FI1/FI2/FI3/ŠI1/ŠI2/ŠI3/KNJ petek,        9.10-9.55
  Danijela Pilipović TJA torek,      10.15-11.00
  Marija Knapič Knjižnica/ SLO tujci
  Marko Zupan ROID/RAČ/OBE
  Tina Habjan Lavtar SLO                                             četrtek,    10.15-11.00
  Danica Toporš MAT torek,        9.10-9.55
  Marko Kern TIT sreda,      12.10-12.55
  Sabina Kozamernik Spremljevalka
  Lucija Verdnik Laborantka –