Kratka predstavitev predmetnih področij, učbeniki, oprema in kriteriji ocenjevanj

Povezava do spletnih učilnic MOODLE

Prvi razred
Drugi razred
Tretji razred
Četrti razred
Peti razred
Slovenščina
Matematika in fizika
Tuji jeziki
Geografija, zgodovina in domovinska in državljanska kultura in etika
Kemija, biologija, naravoslovje in gospodinjstvo
Tehnika, likovna, glasbena umetnost in računalništvo
Šport
Podaljšano bivanje