Podrobnosti dogodka

 • Datum:

Tekmovanja se lahko udeležijo le tisti učenci, ki so pravočasno vrnili podpisane izjave!

Za učence 1., 2. in 3. razreda je začetek tekmovanja ob 11:00

Za učence 4. in 5. razreda je začetek tekmovanja ob 13:00

 

Navodila za učence od 6. do 9. razreda:

za šolsko matematično tekmovanje na OŠ Franceta Prešerna Kranj

 

 • Začetek tekmovanja za vse prijavljene učence je ob 13:00.
 • Tekmovanja se lahko udeležijo le tisti učenci, ki so pravočasno vrnili podpisane izjave! Razporeditev učencev po učilnicah je objavljen.
 • Učenci in 7. razredov ter 8. in 9. razredov rešujete enake naloge, zato v učilnicah sedite poravnani na isti strani klopi drug za drugim. Upoštevajte navodila nadzornih učiteljev.
 • Podpišete se s tiskanimi črkami, napišite tudi razred in oddelek, ter učitelja mentorja (učitelja, ki vas uči predmet matematike).
 • Tekmovanje za učence 6. do 9. razreda traja dve šolski uri (90 minut), čas se meri od začetka reševanja nalog.
 • Prvih 15 minut in zadnjih 15 minut učenci ne smejo zapustiti učilnice.
 • Pri reševanju nalog ni dovoljena uporaba tablic in žepnih računal. V prostor ni dovoljen vnos mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav. Vsak učenec mora imeti svoje risalno orodje.
 • Rešitve nalog z velikimi tiskanimi črkami čitljivo vpišete v razpredelnico na prvi strani tekmovalnega lista.
 • Nepravilne rešitve  se  ovrednotijo  z  negativnimi  točkami.
 • Nerešene naloge se vrednotijo z nič točkami.
 • S pridobljenim geslom, ki ste ga prejeli z izjavo, lahko svojo rešitev preverite na naslovu dmfa.si .
 • Odgovore na dodatna vprašanja poiščite na naslovu dmfa.si ali pri vodji tekmovanja Kaji Kosmač.
 • Učenci, ki so prijavljeni na kosilo, odidejo v jedilnico med glavnim odmorom od 11:50 do 12:10.

Vodja tekmovanja: Kaja Kosmač

 

RAZPORED PRIJAVLJENIH TEKMOVALCEV PO UČILNICAH za učence od 6. do 9. razreda.

  UČILNICA ODDELKI IN ŠTEVILO UČENCEV
MAT I

 8.b(13 uč.),  9.b(6 uč.)

MAT III

 6.a(7 uč.), 6.b(7 uč.),   9.č(5 uč.)

BIO

 7.c(3 uč.)  8.a(13 uč.),  8.c(4 uč.)

FIZ

 6.c(7 uč.) 9.a(4 uč.),    9.c(9 uč.)

ZGO

 7.a(8 uč.), 7.b(3 uč.)