Podrobnosti dogodka

  • Datum:

Vpis v šolo za otroke letnik 2017 bo za matično šolo in podružnico Kokrica na matični šoli Zlato polje, Kidričeva 49. 

Starši morate vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

Starši lahko vpišete otroka izven šolskega okoliša, v katerem prebivate, če obe šoli s tem soglašata. Vendar je potrebno otroka najprej vpisati v svojem okolišu in podati pisno vlogo za prepis na obe šoli.

Otroku se lahko odloži šolanje za eno leto na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma odločbe, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Predlog o odlogu podate ob vpisu, vendar o tem odloča komisija za sprejem šolskih novincev.

Pred vstopom v 1. razred mora otrok opraviti zdravniški pregled. Vabilo na pregled pošlje ZD Kranj.

K vpisu pridite z otrokom, prinesite njegove dokumente in morebitne izjave in dokazila o zdravstvenih posebnostih.
Šolski okoliš matične šole, in Podružnice Kokrica iz katerih vpisujemo otroke.

Roditeljski sestanek staršev prvošolcev bo predvidoma v maju oz. začetku junija.

Dodatne informacije o vpisu v 1. razred se obrnete na psihologa Alfonza Potočnika tel. 04/20 10 348 ali preko elektronske pošte: alfonz.potocnik@sfpkr.si.