Šola niso samo dejavnost, ki so predpisane z učnimi načrti, je še mnogo več. Je tudi vsebina, ki jo povezujemo z življenjem, vsakodnevnimi izkušnjami in problemi in nekaj tega je zajeto v projektih v katerih sodelujemo in z njimi vnašamo drugačne vsebine v vsakdanje delo. S pomočjo njih se učimo drugačnih veščin, si pomagamo, ohranjamo stik s sedanjostjo. Predvsem pa nam bodo oplemenitile naše izkušnje in razširile pogled.